Việc Intel chuyển sang mô hình làm việc kết hợp có thể thúc đẩy các nhà tuyển dụng khác ở Oregon chấp nhận sự linh hoạt

Intel là một trong những nhà tuyển dụng lớn đầu tiên ở bang Oregon chuyển hẳn sang mô hình làm việc kết hợp sau đại dịch. Văn hóa làm việc truyền thống của Intel Những dãy bàn làm việc giống hệt nhau, được ngăn cách bằng những bức tường cao và được chiếu sáng bằng […]

Sinh viên tốt nghiệp có nên chấp nhận lời mời làm việc với mức giá thấp hơn trong thời kì “hậu covid” không?

Những sinh viên ra trường vào giai đoạn này nói rằng họ bị giằng xe giữa việc nhận bất kỳ một công việc nào hay cố gắng để tìm một công việc có mức lương mong muốn. Các bạn ấy đều biết rằng nền kinh tế đang suy yếu thì có một chỗ làm việc […]