Việc tưởng dễ mà khó, thay đổi thái độ là đã đặt được một chân vào con đường của những người thành công

Những người thành công không chỉ là những người giỏi trong lĩnh vực của mình, mà còn là những người có thái độ đối mặt với những biến cố trong cuộc đời một cách tích cực và kiên nhẫn. Thực tế, cách họ đối phó với những thách thức, khó khăn và thất bại thường […]

“Lương” không còn là yếu tố quyết định giữ chân nhân tài. Một mối quan hệ “trong lành” với công việc, sự nghiệp đang cần thiết hơn cả.

Trên đà phát triển mạnh mẽ của các nền kinh tế, một báo cáo mới từ HP đã tiết lộ một xu hướng đáng báo động – có một khoảng cách ngày càng rộng lớn về cách mà nhân viên đánh giá mối quan hệ của họ với công việc tùy thuộc vào nơi họ […]

Để tồn tại và phát triển, vai trò của người quản lý thời nay cần được thay đổi.

“Đầu tiên, hãy sa thải tất cả các người quản lý,” Gary Hamel nói gần 7 năm trước trong Harvard Business Review. “Hãy nghĩ về hàng giờ không đếm xuể mà các lãnh đạo nhóm, trưởng phòng và phó giám đốc dành để giám sát công việc của người khác.”   Ngày nay, chúng tôi […]