Thời đại của Kỹ Năng sẽ chấm dứt lợi thế kinh nghiệm và “người quen” trong tuyển dụng?

Trong nhiều thập kỷ qua, các công ty thường đánh giá ứng viên chủ yếu dựa trên bằng cấp, năm kinh nghiệm và các “tín hiệu” khác về xuất thân, nó đã được sử dụng như bộ lọc để xác định ai sẽ được tuyển dụng và thậm chí là cân nhắc thăng chức trong […]