Midea và Synnex FPT ký kết hợp tác chiến lược, đánh dấu bước ngoặt cho thị trường gia dụng VN

Ngày 11.12, Công ty Midea Việt Nam và Công ty TNHH phân phối Synnex FPT chính thức ký kết đối tác chiến lược, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong hành trình hợp tác của hai đối tác với mục tiêu mang đến những sản phẩm điện gia dụng thông minh cho thị trường […]

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT DỮ LIỆU CÁ NHÂN – SFDC

Chính sách bảo mật dữ liệu cá nhân (“Chính sách”) này được thực hiện bởi Công ty TNHH phân phối Synnex FPT (“SFDC”, “Công ty”), mô tả các hoạt động liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân của Khách hàng để Khách hàng hiểu rõ hơn về mục đích, phạm vi thông […]

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT DỮ LIỆU CÁ NHÂN – FSC

Chính sách bảo mật dữ liệu cá nhân (“Chính sách”) này được thực hiện bởi Công ty TNHH Dịch vụ tin học FPT (“FSC”, “Công ty”), mô tả các hoạt động liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân của Khách hàng để Khách hàng hiểu rõ hơn về mục đích, phạm vi […]