Chế độ đãi ngộ tại Synnex FPT

Chính sách chung

  • Hưởng chế độ Bảo hiểm theo đúng luật LĐ Việt Nam: BHYT, BHXH, BHTN
  • Hưởng Quyền lợi Bảo hiểm FPT Care dành riêng cho Cán bộ nhân viên thuộc tập đoàn FPT, mua Bảo hiểm cho người thân với mức giá ưu đãi và nhiều quyền lợi
  • Mua hỗ trợ máy tính xách tay
  • Chế độ nghỉ mát hằng năm
  • Khám sức khỏe định kỳ
1c2e8ac5eb0574bfd33a4754c9cebcc2

Chính sách đào tạo

Synnex FPT khuyến khích và tạo điều kiện tốt nhất cho mọi CBNV phát triển toàn diện về cả năng lực chuyên môn và kỹ năng mềm không chỉ thông qua công việc, mà còn qua đào tạo, tự đào tạo và trao đổi kiến thức. Điều này được thể hiện qua việc công ty liên tục tổ chức các chương trình đào tạo thuê ngoài và tự đào tạo.

100% nhân viên mới được tham gia khóa học đào tạo định hướng nhằm bước đầu làm quen với công việc và hiểu thêm về các giá trị cốt lõi của Synnex FPT.

Thường xuyên tổ chức đào tạo cập nhật những xu hướng công nghệ mới, đào tạo thi chứng chỉ của những hãng công nghệ hàng đầu để đội ngũ công nghệ nâng cao trình độ và khả năng sáng tạo.

Synnex FPT tổ chức định kỳ hàng năm các khóa học, nhân viên được đào tạo nâng cao về kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ để đáp ứng nhu cầu công việc

Synnex FPT ưu tiên nguồn lực để đào tạo cán bộ nòng cốt trở thành lực lượng quản lý, lãnh đạo kế cận, phục vụ nhu cầu phát triển dài hạn của Tập đoàn.

2dfcd4063b2bfa7c9aea661eadb462fa

Môi trường làm việc

  • Năng động, chuyên nghiệp
  • Văn hóa doanh nghiệp đặc sắc với nhiều hoạt động phong trào – văn hóa đoàn thể, hoạt động vì cộng đồng thể hiện trách nhiệm xã hội

Trở thành một phần của đội ngũ nhân sự tuyệt vời tại Synnex FPT

Chúng tôi chú trọng đến chính sách đãi ngộ và quan tâm đến đời sống của CBNV với phương châm cho CBNV có một cuộc sống “đầy đủ về vật chất và phong phú về tinh thần”.