Veritas InfoScale Operations Manager

  • Tự động hóa quy trình hoạt động
  • Cung cấp các báo cáo toàn diện
  • Giảm thiểu rủi ro và xử lý sự cố

Giá tham khảo: Liên hệ

Nằm trong nhóm giải pháp quản lý lưu trữ InfoScale của Veritas, InfoScale Operations Manager là một công cụ đắc lực khi cung cấp giao diện đồ họa linh hoạt, dễ dàng sử dụng cho các sản phẩm InfoScale (và trước đó là Storage Foundation High Availability). Không dừng lại ở đó, giải pháp này còn gia tăng giá trị cho tất cả các dịch vụ InfoScale bằng cách cung cấp khả năng hiển thị, kiểm soát và lập các báo cáo toàn diện về các máy chủ, storage và license.

Các tính năng chính:

1. Khả năng hiển thị và kiểm soát tập trung:

– Quản lý Multi-cluster: Hiển thị và kiểm soát trên nền tảng Web thông qua các bảng điều khiển nhiều cấp độ, bao gồm các ứng dụng, server và cơ sở hạ tầng lưu trữ trên mọi môi trường vật lý, ảo hóa và hybrid.

-Giao diện tùy chỉnh linh hoạt: Cho phép truy cập và kiểm soát dựa trên vai trò của người sử dụng.

2. Tự động hóa quy trình hoạt động:

– Cross-host multipathing: Quản lý hoạt động của hàng ngàn đường dẫn I/O trên các máy chủ vật lý và ảo hóa.

– Tự động phục hồi: Kiểm soát các ứng dụng đa tầng.

– Template-based: Cung cấp storage phù hợp với nhu cầu để triển khai nhanh chóng và hiệu quả

– Built-in Wizards: Cung cấp khả năng truy cập SmartIO (để đẩy mạnh công nghệ solid-state drive SSD) và Flexible Storage Sharing (để kết hợp chia sẻ và storage gắn trực tiếp nhằm cải thiện hiệu suất hoạt động từ các ổ đĩa từ xa).

– Policy-driven: Di chuyển dữ liệu online và cải tạo storage đã phân vùng lưu trữ.

3. Lập các báo cáo tổng hợp:

– Server: Cung cấp hiểu biết về sự phụ thuộc vào các nguồn, sự sử dụng file hệ thống và các cấp bậc bảo vệ dữ liệu.

– Storage: Giúp người dùng hiểu được nguyên lý và tình hình sử dụng storage để điều chỉnh hợp lý mức độ sử dụng.

– Tính sẵn sàng: Phân tích thời gian hoạt động liên tục của hệ thống, thời gian thực và trung bình để chuyển đổi dự phòng, giúp bạn xác định nguyên nhân cốt lõi của vấn đề, do đó bạn có thể thực hiện hành động để ngăn chặn chúng trở lại.

– License: Triển khai chương trình cùng với các sản phẩm storage để giúp đạt được sự tuân thủ.