Visio Standard 2021 ESD (D86-05942)

  • Các mẫu và hình được tạo sẵn
  • Ghi chú bằng tay hoặc bút
  • Chia sẻ đơn giản, an toàn

Giá tham khảo: 6.899.000VND

Tên đầy đủ: Visio Std 2021 Win All Lng PK Lic Online DwnLd C2R NR

 

NỔI BẬT

Biến những ý tưởng phức tạp thành hình ảnh rõ ràng

Nhanh chóng sử dụng các mẫu được tạo sẵn và hình dạng để tùy chỉnh

Phối hợp với những người khác và chia sẻ hồ sơ liền mạch

Xây dựng sơ đồ hiệu quả hơn

Mẫu đa năng và hàng nghìn hình dạng

Nhận xét trong ứng dụng

Chia sẻ đơn giản, an toàn

 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Hình thức key điện tử

Link đặt hàng: Synnex FPT Portal