Project Standard 2021 ESD (076-05905)

  • Các mẫu được tích hợp sẵn
  • Công cụ lập lịch biểu tự động

Giá tham khảo: 13.199.000VND

Tên đầy đủ: Project Standard 2021 Win All Lng PK Lic Online DwnLd C2R NR

NỔI BẬT

Quản lý dự án của bạn hiệu quả hơn

Hiểu mối quan hệ nhiệm vụ

Dễ dàng sao chép thông tin dự án

Sử dụng các báo cáo tích hợp

 

TÍNH NĂNG BỔ SUNG

Khởi động nhanh

Mẫu tốt nhất hiện có

Sơ đồ quen thuộc

Nhiều mốc thời gian

 

Link đặt hàng: Synnex FPT Portal