Windows Server Standard 2019 OEM (P73-07788)

  • Tăng cường bảo mật mạng
  • Hỗ trợ khả năng mở rộng
  • Kết hợp on-premise và cloud

Giá tham khảo: 22.699.000VND

Tên đầy đủ: Windows Svr Std 2019 64Bit English 1pk DSP OEI DVD 16 Core

Bảo vệ máy ảo của bạn

Hỗ trợ thông tin xác thực quản trị an toàn

Bảo vệ hệ điều hành

Cải thiện khả năng phát hiện các cuộc tấn công

Cô lập các ứng dụng

Phát triển cơ sở hạ tầng của bạn

Máy chủ Hybrid kết hợp on-premise và cloud