Veritas InfoScale Foundation

  • Tăng khả năng sử dụng storage
  • Giảm chi phí
  • Tăng cường sự sẵn có của I/O

Giá tham khảo: Liên hệ

Tổng quan:

Vertias InfoScale Foundation là giải pháp được thiết kế cho các doanh nghiệp, phòng ban và các hệ thống thử nghiệm hoặc phát triển. Kết hợp những công nghệ hàng đầu Veritas File System và Veritas Volume Manager, InfoScale Foundation cung cấp một giải pháp toàn diện cho việc quản lý lưu trữ trực tuyến khi gia tăng khả năng sử dụng storage và tăng cường sự sẵn có của các đường dẫn lưu trữ I/O.

Lợi ích chính:

 Lựa chọn linh hoạt về storage, giảm phụ thuộc vào các nhà cung cấp phần cứng:

– InfoScale Foundation hỗ trợ số lượng lớn các thiết bị lưu trữ, hệ điều hành, công nghệ ảo hóa, cho phép người sử dụng quản lý lưu trữ độc lập với các loại phần cứng và nền tảng khác nhau.

– Veritas làm việc chặt chẽ với nhiều nhà cung cấp để mở rộng khả năng tương thích của InfoScale Foundation với nhiều thiết bị khác nhau, đảm bảo tối đa hiệu quả hoạt động.

Tăng cường hiệu suất và sự sẵn có của I/O:

– Trong trường hợp một đường dẫn lưu trữ thất bại, công nghệ dynamic multi-pathing (DMP) được tích hợp trong InfoScale Foundation sẽ tự động cập nhật cổng I/O cho các đường dẫn dữ liệu khác. Điều này cải thiện hiệu suất lưu trữ I/O và sự sẵn có trên các nền tảng máy chủ và lưu trữ không đồng nhất. Đồng thời các đường dẫn thất bại cũng tự động được khôi phục.

– Thành phần chủ yếu cấu thành DMP là Vmware ESX – storage đính kèm tích hợp với Vmware vCenter để cung cấp khả năng quản trị và giám sát trong môi trường Vmware, cũng như cung cấp các dòng lệnh và cấu hình quản lý.

Tối đa hóa lợi ích:

InfoScale Storage Foundation sử dụng giao diện đồ họa thân thiện, dễ sử dụng được cung cấp bởi InfoScale Operations Manager. Giải pháp được tích hợp này cung cấp cho InfoScale Storage Foundation khả năng hiển thị, kiểm soát cũng như các báo cáo toàn diện về các máy chủ, lưu trữ và licenses.

Các tính năng then chốt của Infoscale Operations bao gồm:

– Cung cấp tầm nhìn và kiểm soát tập trung

– Tự động hóa quy trình hoạt động

– Lập các báo cáo toàn diện