Windows Server Datacenter 2022 OEM (P71-09389)

  • Làm việc tại chỗ
  • Môi trường hỗn hợp
  • Đám mây Azure

Giá tham khảo:

Tên đầy đủ: Windows Svr Datacntr 2022 64Bit English 1pk DSP OEI DVD 16 Core

Là môi trường trung tâm dữ liệu được ảo hóa cao và định nghĩa bằng phần mềm.

 

NỔI BẬT

Khả năng lai với Microsoft Azure

Bảo mật nhiều lớp nâng cao

Làm việc từ xa an toàn hơn

Cơ sở hạ tầng máy chủ được hiện đại hóa

 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Số người dùng: Không giới hạn, dựa trên CAL

Số máy ảo: Không giới hạn

License: 2 Hyper-V containers

Số Hyper-V container: Không giới hạn

Software-defined networking: Có

Software-defined storage: Có

 

BẢNG SO SÁNH TÍNH NĂNG

Xem thêm tại đây