Veritas Data Insight

  • Cải thiện quản lý dữ liệu
  • Kiểm soát truy cập
  • Bảo vệ dữ liệu khỏi rủi ro an ninh

Giá tham khảo: Liên hệ

Giới thiệu

Veritas Data Insight là giải pháp giúp tổ chức cải thiện việc quản lý dữ liệu phi cấu trúc để giảm chi phí, giảm thiểu rủi ro và đạt được sự tuân thủ thông qua tin tức tình báo về quyền sở hữu, quyền sử dụng và quyền kiểm soát truy cập dữ liệu. Những báo cáo, phân tích và khả năng trực quan trong Data Insight cung cấp cho tổ chức hiểu biết về những dữ liệu đang tồn tại, cách sử dụng, những người sở hữu và có quyền truy cập dữ liệu này.

Các tính năng chính

1. Cải thiện quản lý dữ liệu

– Phát hiện, phân loại dữ liệu phi cấu trúc theo thời gian, chủng loại và chủ sở hữu để thuận tiện cho việc dọn dẹp, duy trì và lưu trữ dữ liệu.

– Tạo các báo cáo về tình hình sử dụng dữ liệu giúp quản lý việc sử dụng dữ liệu hiệu quả hơn.

2. Kiểm soát truy cập

– Data Insight tạo ra lịch sử hoạt động cho biết những người đã truy cập và khi nào những thay đổi diễn ra để giúp tổ chức bảo mật tài liệu và đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu.

– Xác định quyền sở hữu và quyền truy cập dữ liệu để tự động hóa quá trình truy cập của người dùng hoặc cần xem xét để cho phép truy cập.

3. Bảo vệ thông tin từ những rủi ro an ninh

– Tập trung vào phòng chống trộm cắp bằng cách phân tích, đánh giá sự truy cập bất thường và tiếp cận nội dung nhạy cảm.

– Khuyến nghị thắt chặt quyền truy cập đối với những thông tin có quyền truy cập quá dễ dàng.

– Tích hợp Data Loss Prevention nhằm đánh giá những thư mục có nguy cơ nguy hiểm cao, tự động thông báo cho người dùng để dọn dẹp dữ liệu.