Cisco Room Kit Pro

Room Kit Pro là sản phẩm tiên tiến nhất trong Dòng Room Kit, được xây dựng với các nhà tích hợp nhằm mang lại sự linh hoạt và sáng tạo cho các phòng cộng tác video tùy chỉnh làm hài lòng khách hàng.

Cisco Room Kit Plus

Cisco Webex Room Kit Plus PTZ (CS-KIT-PTZ12-K9) là một giải pháp cộng tác mạnh mẽ kết hợp hiệu suất của Bộ giải mã Cisco Webex Room Kit Plus (Codec Plus) và tính linh hoạt của máy ảnh thu phóng xoay nghiêng cùng với màn hình phẳng; mang lại sự thông minh và linh hoạt cho không gian cộng tác doanh nghiệp

Cisco Catalyst C9200L

THÔNG SỐ KỸ THUẬT: Virtual Networks 1 Stacking bandwidth 80 Gbps Total number of MAC addresses 16,000 Total number of IPv4 routes (ARP plus learned routes) 11,000 (8,000 direct routes and 3,000 indirect routes) IPv4 routing entries 3,000 IPv6 routing entries 1,500 Multicast routing scale 1,000 QoS scale entries 1,000 ACL scale entries 1,500 Packet buffer per SKU 6 […]

Cisco Catalyst C9200

THÔNG SỐ KỸ THUẬT: Virtual Networks 4 for C9200-24T, C9200-24P, C9200-48T, C9200-48P, C9200-24PXG, C9200-48PXG, C9200-48PL 32 for C9200-24PB, C9200-48PB Stacking bandwidth 160 Gbps Total number of MAC addresses 32,000 Total number of IPv4 routes (ARP plus learned routes) 14,000 (10,000 direct routes and 4,000 indirect routes) IPv4 routing entries 4,000 IPv6 routing entries 2,000 Multicast routing scale 1,000 […]

Cisco Catalyst 9130AXE-STA

THÔNG SỐ KỸ THUẬT: Software: ●     Cisco IOS XE Software Release 17.6.1 or later Supported wireless LAN controllers: ●  Cisco Catalyst 9800 Series Wireless Controllers ●  Cisco 3504, 5520, and 8540 Wireless Controllers and Cisco Virtual Wireless Controller Note: C9130AXE-STA-x is not supported on AireOS controllers 802.11ac: ●  8×8 downlink MU-MIMO with eight spatial streams ●  PHY data rates up […]

Cisco Catalyst 9130AXE

THÔNG SỐ KỸ THUẬT: Software: ●  Cisco Unified Wireless Network Software Release 8.10 MR1 or later ●  Cisco IOS XE Software Release 17.1.1 or later Supported wireless LAN controllers: ●  Cisco Catalyst 9800 Series Wireless Controllers ●  Cisco 3504, 5520, and 8540 Wireless Controllers and Cisco Virtual Wireless Controller 802.11ac: ●  8×8 downlink MU-MIMO with eight spatial streams ●  PHY data […]

Cisco Catalyst 9130AXI

THÔNG SỐ KỸ THUẬT: Software: ●  Cisco Unified Wireless Network Software Release 8.10.x or later ●  Cisco IOS ® XE Software Release 16.12.1 with AP Device Pack, or later Supported wireless LAN controllers: ●  Cisco Catalyst 9800 Series Wireless Controllers ●  Cisco 3504, 5520, and 8540 Wireless Controllers and Cisco Virtual Wireless Controller 802.11ac: ●  8×8 downlink MU-MIMO with eight spatial streams […]

Cisco Catalyst C9124AXE

THÔNG SỐ KỸ THUẬT: Software: ●  Cisco IOS ® XE Software Release 17.6.2 or later Catalyst C9124AXI/C9124AXD Embedded wireless Controller ●  Cisco IOS ® XE Software Release 17.6.2 or later Supported wireless LAN controllers: ●  Cisco Catalyst 9800 Series Wireless Controllers 802.11ac: ●  4×4:4 in 2.4GHz + two 2×2:2 radios in 5 GHz uplink/downlink MU-MIMO ●  PHY data rates up to 3.47 Gbps (160 […]

Cisco Catalyst 9124AXD

THÔNG SỐ KỸ THUẬT: Software: ●  Cisco IOS ® XE Software Release 17.6.2 or later (For all Regulatory Domains) Supported wireless LAN controllers: ●  Cisco Catalyst 9800 Series Wireless Controllers 802.11ac: ●  4×4:4 in both 2.4GHz and 5 GHz uplink/downlink MU-MIMO with four spatial streams 802.11ax: ●  4×4:4 in both 2.4GHz and 5 GHz uplink/downlink MU-MIMO with four spatial streams Integrated […]

Cisco Catalyst 9124AXI

THÔNG SỐ KỸ THUẬT: Software: ●  Cisco IOS ® XE Software Release 17.6.2 or later (For all Regulatory Domains) Supported wireless LAN controllers: ●  Cisco Catalyst 9800 Series Wireless Controllers 802.11ac: ●  4×4:4 in both 2.4GHz and 5 GHz uplink/downlink MU-MIMO with four spatial streams 802.11ax: ●  4×4:4 in both 2.4GHz and 5 GHz uplink/downlink MU-MIMO with four spatial streams Integrated […]