Cisco Catalyst IR8300

Catalyst IR8300 được thiết kế để cung cấp hiệu suất vượt trội cho các ứng dụng quan trọng được triển khai trong môi trường công nghiệp. Hỗ trợ an ninh mạng mạnh mẽ, Cisco Edge Intelligence, 5G, SD-WAN,...Tốc độ và quy mô của IR8300 tích hợp công nghệ máy bay dữ liệu, truy cập hợp nhất QuantumFlow Cisco

Giá tham khảo: Liên hệ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Multicore processors

Intel x86 CPU with 8 GB Cache Memory
High-performance multicore processors that support high-speed WAN traffic
Configurable core profiles based upon Service-Plane, Data-Plane and Control-Plane requirements

Embedded IPsec VPN hardware acceleration

IPsec Internet Mix (IMIX) traffic
SSL and crypto hardware acceleration
FlexVPN, DMVPN, IKEv1, IKEv2, IPSEC

Integrated Gigabit Ethernet (GE) ports

Provides 14 built-in Gigabit Ethernet ports for WAN or LAN:
4 RJ45 (with POE/POE+/UPOE), 4 combo (RJ45/SFP), 4 SFP LAN ports, and 2 combo (RJ45/SFP) WAN ports

DRAM: 8 GB

Flash memory support: Integrated on-board 16 GB flash, 7.2GB usable

SD card/mSATA/USB storage

Additional storage options:
SD-Card 1GB
mSATA 100 GB
USB 16 & 32 GB

Modularity and form factor

2-Rack-Unit (RU) form factor
Supports 2 x Network Interface Module (NIM), and 2 x Pluggable Interface Module (PIM) slots

Integrated security

Hardware-anchored Secure Boot and Secure Unique Device Identification (SUDI) support for Plug and Play to verify the identity of the hardware and software

Time Synchronization and distribution: Timing module with support for IRIG-B (in/out), GNSS, TOD/1PPS and IEEE 1588 v2 (PTP) and SyncE. GNSS support for Stratum 3 NTP redistribution.