“Lương” không còn là yếu tố quyết định giữ chân nhân tài. Một mối quan hệ “trong lành” với công việc, sự nghiệp đang cần thiết hơn cả.

Trên đà phát triển mạnh mẽ của các nền kinh tế, một báo cáo mới từ HP đã tiết lộ một xu hướng đáng báo động – có một khoảng cách ngày càng rộng lớn về cách mà nhân viên đánh giá mối quan hệ của họ với công việc tùy thuộc vào nơi họ […]