SMB theo hình thức làm việc an toàn: An ninh mạng

Khái niệm an ninh mạng có mặt trong mọi khía cạnh của SMB, dựa trên 3 nguyên tắc cốt lõi: khả năng bảo mật, tính toàn vẹn và tính sẵn có.

  • Khả năng bảo mật: đảm bảo rằng thông tin không bị tiết lộ trái phép cho các cá nhân, nhóm, quy trình hoặc thiết bị
  • Tính toàn vẹn: duy trì tính chính xác và hoàn chỉnh cho thông tin quan trọng
  • Tính sẵn có: luôn có thể truy cập bất kể điều kiện bên ngoài như thế nào

Một khuôn khổ an ninh mạng thành công được xây dựng dựa trên các nguyên lý này cho phép SMB bảo vệ tất cả các khoản đầu tư và sáng kiến khác trong toàn bộ tổ chức của họ, đồng thời chống lại các mối đe dọa hoặc thay đổi không thể đoán trước, sau đó phát triển mạnh mẽ hơn.

Như số liệu thống kê ở đây cho thấy, Cisco có hiểu biết sâu sắc về khả năng phục hồi bảo mật giúp cung cấp thông tin cho các giải pháp bảo mật, trong đó có cả tính năng tối quan trọng để tích hợp với nhiều công nghệ khác và thông tin chưa từng có về mối đe dọa do nhóm Cisco Talos cung cấp.

Tuy nhiên, tất cả chuyên môn đó có ý nghĩa như thế nào đối với khách hàng của SMB? Với 43% các cuộc tấn công mạng nhắm vào các doanh nghiệp vừa và nhỏ (1) và 83% SMB không chuẩn bị sẵn sàng về mặt tài chính để phục hồi sau một cuộc tấn công mạng (2), danh mục sản phẩm của Cisco có thể bảo vệ tính toàn vẹn của các SMB trong khi vẫn đảm bảo hệ thống và dữ liệu chính luôn sẵn sàng cho người dùng được phê duyệt và được bảo mật khi có tình trạng truy cập trái phép.

Đồng hành cùng Cisco, Synnex FPT có thể cung cấp các giải pháp bảo mật toàn diện nhằm bảo vệ tất cả các khoản đầu tư và sáng kiến trong toàn bộ doanh nghiệp của bạn để bạn có thể chặn đứng các mối đe dọa hoặc thay đổi khôn lường và xây dựng một SMB theo hình thức làm việc an toàn, mạnh mẽ hơn.

(1) Chi phí dành cho nghiên cứu về bảo mật trước tội phạm mạng của Accenture năm 2021

(2) An ninh mạng năm 2022 – Góc nhìn mi vmt vài sliu thng kê rt đáng báo đng. Forbes

Bình luận ( 0 bình luận )

Bình luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*
*
*