Synology SNV3510-400G

Các dòng Synology SNV3410/3510 NVMe SSD được thiết kế để xử lý khối lượng công việc nặng trong môi tường làm việc phục vụ hệ thống nhiều người dùng 24/7. Khả năng xử lý xuất nhập liệu nhất quán hỗ trợ phản hồi nhanh của hệ thống và tăng tốc xử lý dữ liệu truy cập thường xuyên.

Giá tham khảo: Liên hệ

THÔNG SỐ KĨ THUẬT:

  • Dung lượng tối đa: 400 GB
  • Tốc độ đọc tuần tự: 3,000 MB/s
  • Tốc độ ghi tuần tự: 750 MB/s
  • Kích thước: 4.5 mm x 22 mm x 110 mm
  • Nhiệt độ khi vận hành: 0°C đến 70°C
  • Nhiệt độ khi lưu kho: -40°C đến 85°C
  • Độ ẩm tương đối: 5-95% RH