Rosenberger 98CV23544M00250

Loại cáp này phù hợp khi sử dụng cho các trung tâm dữ liệu và tòa văn phòng. Loại dây cáp sử dụng cho các phương tiện liên lạc di dộng hoặc ứng dụng công nghiệp cũng có thể order được.

Giá tham khảo: Liên hệ

Thông số kĩ thuật:

  • Nhiệt độ vận hành: -10 – 60°C (Có thể yêu cầu khoảng nhiệt khác khi order)
  • Dung sai:
    0 – 1 m = -50 mm
    2 m – 3 m = -100 mm
    4 m – 25 m = -200 mm
    Dài hơn 25 m = -1 %