Dell 65W Type-C (PECOS) AC

Không cần mang bộ chuyển đổi AC qua lại giữa nhà và văn phòng nữa. Bộ đổi nguồn AC thứ hai đặt ở văn phòng và một bộ để ở nhà hoặc khi đi du lịch.

Giá tham khảo: 490.000VND