Cisco Catalyst IR1800 Heavy Duty Series

Các bộ định tuyến đa truy cập, cung cấp LTE, 5G, Wi-SUN công cộng và riêng tư,...Thiết kế hoàn toàn theo mô-đun dễ dàng nâng cấp. Với sự hỗ trợ của SD-WAN bạn không chỉ có được một bộ định tuyến mới, bạn nhận được công cụ và bảo mật nâng cao để có kết quả kinh doanh tốt hơn

Giá tham khảo: Liên hệ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chassis details

IR8140H-K9
IR8140H-P-K9 (PoE enabled)

Ingress protection: rating IP67

Modular slots

Supervisor module (mandatory)
Power supply module (mandatory)
Battery mounting kit (mandatory)
Houses up to 3 Battery Backup Units (BBUs) with smart charging/monitoring
Each BBU is 4 Ah, providing a total of 12Ah with 3 BBU units
4 Universal Interface Module (UIM) slots, including CPU supervisor module

GPS/GNSS: Yes

Physical characteristics
Physical dimensions (H x W x D)
Without antennas
With multipurpose antennas

34.04 x 23.87 x 25.15 cm (13.4 x 9.4 x 9.9 in)
50.8 x 23.87 x 25.15 cm (20.4 x 9.4 x 9.9 in)

Maximum chassis weight: 4 UIM modules, AC power supply, 3 BBUs: 30 lb (13.4 kg)

Mounting options: Wall, pole mount

Supervisor module

Console: RJ-45

WAN interfaces

10/100/1000 Gigabit Ethernet port (copper). PoE enabled on IR8140H-P-K9
10/100/1000 Gigabit Ethernet SFP

Default and maximum DRAM: 8 GB

Default and maximum flash memory: 8 GB (usable)

Backup memory: 4 GB (usable)

Edge compute module: 100-GB SSDDigital alarms (I/O): 2

LED: System OK

Power specifications

Power supply specifications

60W AC power supply (100W AC power option available)
Operating range: 100 to 240V AC

External power options

Option 1: 12V DC out for powering external third-party devices
Option 2: 15W of PoE available to power third-party devices (30W using 100W AC)

Typical power consumption or dissipation: 1WO8.2W

Maximum power consumption or dissipation (with and without charging)

27W
39.5W (with charging all 3 BBUs)

Power consumption (CPU + chassis)

Idle: 10W
Typical: 15W
Maximum: 16W

Power consumption (cellular/WPAN)

Idle: 2W
Typical: 3W
Maximum: 5W

UIMs

IEEE 802.15.4g WPAN (OFDM/FSK): Supports up to two 902-928 MHz WPAN modules [ From IOS 17.7 release ]

Cellular modules (LTE Category 4/6/18, 5G sub-6 GHz): Supports up to two cellular modules in active/active or active/standby mode

Supervisor module: Supports one supervisor module