Chính sách bảo hành

Đại lý truy cập theo đường dẫn: 

https://www.sony.com.vn/electronics/support/articles/00242897

Chính sách chung như bảng dưới:

 

Sản phẩm 

Thời hạn bảo hành tính từ ngày kích hoạt 

hoặc ngày mua của khách hàng sử dụng

1. Tivi 2. Máy quay phim 3. Máy ảnh số 24 tháng
4. Điện thoại di động 5. Máy tính bảng 12 tháng
6. Máy chơi game Playstation Riêng một số 

model được áp dụng chính sách bảo hành khu 

vực tại một số nước Đông Nam Á

12 tháng
7. Phụ kiện bán rời
7.1. Điều khiển từ xa của sản phẩm Tivi (*) 12 tháng
7.2. Phụ kiện bán rời khác (Tai nghe, pin sạc dự 

phòng, đế sạc, cục sạc, tay điều khiển, kính 3D, 

máy chiếu di động…)

Căn cứ trên ngày mua sản phẩm của khách 

hàng sử dụng và điều kiện trên phiếu bảo hành 

kèm theo

8. Thẻ nhớ Theo thời hạn bảo hành in trên bao bì sản phẩm
9. Các loại sản phẩm khác 12 tháng
10. Các phụ kiện kèm theo sản phẩm (Các phụ kiện không thuộc danh sách mô tả bên dưới sẽ 

không thuộc phạm vi được bảo hành)

10.1. Phụ kiện kèm theo sản phẩm Playstation: 

Bộ nguồn, tay điều khiển, tai nghe.

Bằng thời hạn bảo hành sản phẩm
10.2. Phụ kiện kèm theo sản phẩm Tivi: Bộ 

nguồn.

Bằng thời hạn bảo hành sản phẩm
10.3. Phụ kiện kèm theo sản phẩm Tivi: Kính 3D, 

bộ điều khiển từ xa.

Bảo hành 12 tháng, nhưng không vượt quá hạn 

bảo hành sản phẩm chính

10.4. Phụ kiện kèm theo sản phẩm máy ảnh số: 

Ống kính

Bảo hành 12 tháng, nhưng không vượt quá hạn 

bảo hành sản phẩm chính

10.5. Phụ kiện kèm theo sản phẩm khác: Bộ 

nguồn, pin sạc, bộ điều khiển từ xa, tai nghe, 

cáp điện thoại. (Pin chỉ được bảo hành trong 

trường hợp bị chết hẳn, hoàn toàn mất điện 

hoặc biến dạng do lỗi sản phẩm)

Bằng 1/2 thời hạn bảo hành sản phẩm