“Tài năng đểu” và 6 dấu hiệu khác cho biết đã đến lúc phải nói lời tạm biệt với một ứng viên.

Tuyển dụng giống như hẹn hò vậy, chúng ta cần biết khi nào nên tiến lên và khi nào nên dừng lại. Bạn có thể dành hàng giờ để trao đổi với một một ứng cử viên tiềm năng, tạo ra mối quan hệ và hướng dẫn cách để vượt qua vòng phỏng vấn. Trong […]