Sinh viên tốt nghiệp có nên chấp nhận lời mời làm việc với mức giá thấp hơn trong thời kì “hậu covid” không?

Những sinh viên ra trường vào giai đoạn này nói rằng họ bị giằng xe giữa việc nhận bất kỳ một công việc nào hay cố gắng để tìm một công việc có mức lương mong muốn. Các bạn ấy đều biết rằng nền kinh tế đang suy yếu thì có một chỗ làm việc […]