Tại sao nên chọn DellEMC Powerstore

Với tủ đĩa PowerStore, các tổ chức, doanh nghiệp không phải đau đầu cân nhắc giữa các tiêu chí: hiệu năng, khả mở và hiệu dụng. Chúng ta có cả ba! Công nghệ lưu trữ tương lai Tủ đĩa PowerStore được phát triển mới hoàn toàn để tận dụng các công nghệ của lưu trữ, […]