WinSvrSTDCore 2016 SNGL OLP

  • Tăng cường bảo mật
  • Mang tính linh hoạt
  • Hỗ trợ lưu trữ từ đám mây

Giá tham khảo: 2.850.000VND

Tăng cường bảo mật của bạn – bắt đầu từ hệ điều hành

Giúp ngăn chặn các cuộc tấn công nguy hiểm và phát hiện các hoạt động đáng ngờ khi có vấn đề: hệ điều hành và khối lượng công việc của bạn. Dựa vào các tính năng bảo mật được tích hợp trong Windows Server 2016 để kiểm soát quyền truy cập đặc quyền, bảo vệ máy ảo và làm vững chắc nền tảng chống lại các mối đe dọa đang nổi lên.

Hiệu quả hơn với một trung tâm dữ liệu phần mềm được xác định

Mang tính linh hoạt và kiểm soát đến trung tâm dữ liệu của bạn trong khi giảm chi phí với tính toán, lưu trữ và mạng được xác định bởi phần mềm. Khởi động trung tâm dữ liệu của bạn với hệ điều hành tự động và linh hoạt, và truy cập vào nhiều tính năng hiệu quả của đám mây giống như trong các trung tâm dữ liệu của Microsoft Azure.
Tìm hiểu thêm về các tính năng trung tâm dữ liệu được xác định bởi phần mềm
Đổi mới nhanh hơn với khối lượng công việc ứng dụng đã sẵn sàng từ đám mây

Triển khai và chạy các ứng dụng hiện có của bạn trên Windows Server 2016 một cách an toàn để chuyển đổi chúng thành các mô hình đám mây mới. Giúp các nhà phát triển sáng tạo và tạo ra các ứng dụng tại chỗ và đám mây bằng cách sử dụng công nghệ mới nhất-container, microservices và Nano Server.