MSI Docking Station II

  • Tín hiệu đầu vào: USB – C
  • Tín hiện đầu ra: 2 cổng USB 3.2 Gen 2 Type-A , 1 cổng USB 3.2 Gen 2 Type-C, 1 cổng âm thanh 3.5, 1 cổng Lan giagabite
  • Tốc độ truyền tải: 5GB/s

Giá tham khảo: 5.990.000VND

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

Tín hiệu đầu vào: USB – C

Tín hiện đầu ra: 2 cổng USB 3.2 Gen 2 Type-A và 1 cổng USB 3.2 Gen 2 Type-C cho các thiết bị USB bên ngoài, 1 cổng âm thanh 3.5, 1 cổng Lan giagabite

Độ dài: Khoảng 50cm

Tốc độ truyền tải: 5GB/s

Màu sắc: Đen