• Tốc độ truyền tải dữ liệu: 1167Mbps
 • MIMO: 2x2
 • Trọng lượng: 193g
 • Kích thước: 152mm x 152mm x 34mm
 • Power: 802.3af PoE or 12Vdc
 • Tốc độ truyền tải dữ liệu: 1600Mbps.
 • MIMO: 3x3
 • Trọng lượng: 483g
 • Kích thước: 157mm x 157mm x 34mm
 • Điện năng: 802.3af PoE or 12Vdc
 • Tốc độ truyền tải dữ liệu: 2033 Mbps
 • MIMO: 4X4
 • Trọng lượng: 674g
 • Kích thước: 183mm x 183mm x 41mm
 • Điện năng: 802.3af PoE or 12Vdc
 • Tốc độ truyền tải dữ liệu: 1167 Mbps
 • MIMO: 2x2
 • Trọng lượng: 313g
 • Kích thước: 150mm x 86mm x 40mm
 • Power: 802.3af PoE or 12Vdc


Dòng sản phẩm: Nhà sản xuất: Mức giá:
 • (24) RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports
 • Packet buffer size: 4.1 Mb, 128 MB SDRAM

 • Power consumption: 15 W (maximum)
 • (16) RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports
 • Packet buffer size: 512 KB
 • Power consumption: 12 W (maximum)
 • (8) RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports
 • Packet buffer size: 1.5 Mb
 • Power consumption:4.5 W (maximum)
 • (24) RJ-45 autosensing 10/100 ports
 • Packet buffer size: 2 Mb
 • Storage: 16 Kb EEPROM
 • Power consumption:4.8 W (maximum)
 • (24) RJ-45 autosensing 10/100 ports
 • Packet buffer size: 2 Mb
 • Power consumption:3.6 W (maximum)
 • (8) RJ-45 autosensing 10/100 ports
 • Packet buffer size: 96 KB
 • Switching capacity:1.6 Gbps
 • (16) RJ-45 autosensing 10/100 ports
 • Switching capacity: 3.2 Gbps
 • Input voltage: 100 - 240 VAC, rated
 • Power consumption: 3.6 W (maximum)
 • (8) RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000 PoE+ ports
 • Memory:MIPS @ 500 MHz,32 MB flash,128 MB SDRAM
 • PoE capability:180 W PoE+


 1 2 3 4 5 6 7