Điện thoại
Dòng sản phẩm: Nhà sản xuất: Mức giá:

 • HĐH Android với HTC Sense
 • Vi xử lý lõi kép 1.4GHz
 • RAM 1GB / ROM 16GB
 • 3G / Wi-Fi / GPS
 • HĐH Windows Phone
 • Vi xử lý lõi kép 1.5GHz
 • RAM 1GB / ROM 16GB
 • 3G / Wi-Fi / GPS
 • HĐH Android với HTC Sense
 • Vi xử lý lõi kép 1.0GHz
 • RAM 1GB / ROM 4GB
 • 3G / Wi-Fi / GPS
 • HĐH Android với HTC Sense
 • Vi xử lý lõi kép 1.6GHz
 • RAM 1.5GB / ROM 8GB
 • 3G / Wi-Fi / GPS
 • HĐH Android với HTC Sense
 • Vi xử lý lõi tứ 1.2GHz
 • RAM 1GB / ROM 8GB
 • 3G / Wi-Fi / GPS
 • HĐH Android với HTC Sense
 • Vi xử lý lõi tứ 1.2GHz
 • RAM 1GB / ROM 8GB
 • 3G / 4G / Wi-Fi / GPS
 • HĐH Android 4.2
 • Vi xử lý lõi tứ 1.3GHz
 • RAM 512MB / ROM 4GB
 • 3G / Wi-Fi / GPS
 • HĐH Android với HTC Sense
 • Vi xử lý lõi kép 1.0GHz
 • RAM 512MB / ROM 4GB
 • 3G / Wi-Fi / GPS

 1 2