Chính sách bảo hành

Điều Khoản và Điều Kiện Bảo Hành Của Công Ty TNHH Đồ Gia Dụng BSH (Việt Nam)

 

1. Đăng Ký Bảo Hành

 • Quý khách hàng có trách nhiệm đăng ký bảo hành tại trung tâm dịch vụ khách hàng hoặc trung tâm liên lạc của chúng tôi, hoặc trên trang web của chúng tôi tại địa chỉ https://www.bosch-home.com.vn/, tùy thuộc vào trường hợp.

2. Phạm Vi Áp Dụng

 • Bảo hành chỉ áp dụng cho sản phẩm được mua và sử dụng tại lãnh thổ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (“Việt Nam”). Nếu sản phẩm được sử dụng bên ngoài lãnh thổ Việt Nam, bảo hành sẽ không hiệu lực.

3. Điều Kiện Được Bảo Hành

 • Quý khách hàng cần xuất trình chứng từ mua hàng (như phiếu mua hàng/hóa đơn thuế) và/hoặc phiếu bảo hành cho nhân viên dịch vụ/kỹ thuật viên của chúng tôi. Trong trường hợp mất chứng từ mua hàng hoặc không hiển thị ngày mua hàng, chúng tôi sẽ sử dụng ngày sản xuất (số FD) của sản phẩm làm ngày mua hàng.

4. Nguồn Cung Cấp và Dịch Vụ Bảo Hành

 • Bảo hành áp dụng cho sản phẩm được bán bởi Công Ty TNHH Đồ Gia Dụng BSH (Việt Nam) hoặc từ các đại lý/nhà phân phối được ủy quyền của chúng tôi. Dịch vụ bảo hành chỉ được cung cấp bởi chúng tôi, các trung tâm dịch vụ ủy quyền của chúng tôi hoặc các nhà cung cấp dịch vụ độc lập của chúng tôi tại Việt Nam.

5. Điều Kiện Lắp Đặt

 • Nhân viên dịch vụ/kỹ thuật viên của chúng tôi có quyền từ chối lắp đặt và/hoặc tháo dỡ sản phẩm tại các khu vực không thể tiếp cận, nguy hiểm, hạn chế hoặc nguy hại tới sức khỏe, hoặc vị trí có khói hóa chất, hoặc từ chối các vấn đề về kết nối và vật liệu cách nhiệt không phải do sản phẩm gây ra.

6. Phạm Vi Bảo Hành

 • Sản phẩm sẽ chỉ được sử dụng trong nhà hoặc trong gia đình và sẽ được bảo hành đối với các lỗi sản xuất về vật liệu và lỗi lắp ráp bao gồm tất cả các bộ phận của sản phẩm, trong thời gian bảo hành được nêu dưới đây kể từ ngày mua sản phẩm:
 • Sản phẩm: Máy hút bụi
  • Thời hạn bảo hành: 2 năm
  • Thời gian bảo hành đặc biệt cho các bộ phận: 10 năm
 • Sản phẩm: Máy xay cầm tay Series 6 và Máy xay sinh tố VitaPower Series 4
  • Thời hạn bảo hành: 2 năm
  • Thời gian bảo hành đặc biệt cho các bộ phận: 2 năm
 • Và các sản phẩm khác theo thời gian bảo hành tương ứng.

7. Sửa Chữa và Thay Thế

 • Chúng tôi có quyền quyết định việc sửa chữa sản phẩm bằng cách sử dụng phụ tùng tương tự hoặc phụ tùng mới về hiệu suất hoặc độ tin cậy. Trong trường hợp không thể sửa chữa được hoặc sửa chữa không hiệu quả kinh tế, chúng tôi có thể thay thế sản phẩm bằng một sản phẩm cùng loại và có tính năng tương tự hoặc đổi sản phẩm cùng loại nhưng có tính năng cao cấp hơn.