Chính sách bảo hành

Tra cứu thông tin bảo hành sản phẩm tại đây.

Chính sách bảo hành cho máy tính xách tay

Bảo hành có giới hạn được cung cấp cho những sản phẩm phần cứng hiệu ASUS. Dịch vụ này không bảo hành bất kỳ phần mềm hay chương trình ứng dụng, không phải sản phẩm Asus hoặc những thiết bị ngoại vi không mang nhãn hiệu ASUS.

ASUS bảo hành miễn phí máy tính xách tay ASUS có lỗi về vật liệu hay tay nghề sản xuất dưới điều kiện sử dụng bình thường trong suốt thời hạn bảo hành có giới hạn. Thời hạn bảo hành có giới hạn bắt đầu từ ngày mua hàng. Biên lai mua hàng có ghi rõ ngày mua hàng cũng là bằng chứng mua hàng của quí khách. Quí khách sẽ bị nơi quí khách đã mua hàng hoặc các trung tâm bảo hành được Asus ủy quyền yêu cầu đưa ra bằng chứng mua hàng như là một điều kiện cần để thực hiện dịch vụ bảo hành. Quí khách được hưởng dịch vụ bảo hành phần cứng nếu cần thiết sửa chữa trong thời hạn bảo hành có giới hạn.

Trong suốt thời hạn bảo hành có giới hạn, Asus sẽ tự xem xét sửa chữa hay thay thế bất kỳ linh kiện phụ tùng bị lỗi. Tất cả những linh kiện phụ tùng bị thay thế và tháo gỡ ra trong thời hạn bảo hành có giới hạn này sẽ trở thành tài sản của Asus.

Những trường hợp ngoại trừ trong thời hạn bảo hành có giới hạn

Asus không bảo hành cho sản phẩm hoạt động không ngừng nghỉ hoặc không bị lỗi khi hoạt động. Bất kỳ hỗ trợ kỹ thuật hay hỗ trợ khác được cung cấp cho sản phẩm trong hạn bảo hành, những trợ giúp qua điện thoại trả lời những thắc mắc và liên quan đến vệ cài đặt sản phẩm, và những thông tin cần thiết sẽ được cung cấp cho tất cả các sản phẩm mà không cần xét đến thời gian bảo hành Dịch vụ chỉ bảo hành cho những lỗi, sự cố xảy ra trong quá trình sử dụng bình thường còn trong giai đoạn bảo hành, cũng như bảo hành cho những lỗi về nguyên liệu hay tay nghề sản xuất. Dịch vụ sẽ không nhận bảo hành nếu:

 • Sản phẩm bị giả mạo, sửa chữa hay chỉnh sửa không phải do trung tâm dịch vụ được Asus ủy quyền.
 • Số serial của linh kiện phụ tùng bị chỉnh sửa, xóa, gỡ bỏ.
 • Tem bảo hành bị rách hay chỉnh sửa.
 • Bất cứ những hư hỏng xảy ra do những tai nạn, thảm họa thiên nhiên, có chủ ý hoặc sử dụng không quy cách, lạm dụng, cẩu thả lơ đễnh hoặc bảo dưỡng không đúng qui cách, hoặc sử dụng trong điều kiện không bình thường.
 • Hư hỏng xảy ra do cài đặt hoặc kết nối không đúng qui cách với 1 thiết bị ngoại vi (ví dụ như màn hình, bàn phím,…).
 • Bất kỳ hư hỏng xảy ra do lỗi hay tai nạn của nguồn điện bên ngoài.
 • Bất kỳ hư hỏng xảy ra do sử dụng ngoài hoạt động cho phép và bảo quản lưu trữ ngoài điều kiện môi trường cho phép trong hướng dẫn sử dụng.
 • Bất kỳ hư hỏng xảy ra do sử dụng ngoài hoạt động cho phép và bảo quản lưu trữ ngoài điều kiện môi trường cho phép trong hướng dẫn sử dụng.
 • Bất cứ hư hỏng hay mất mát bất kỳ chương trình, dữ liệu hay tập tin lưu trữ, hoặc bất kỳ chi phí để khôi phục lại những chương trình, dữ liệu đã mất.
 • Bất kỳ hư hỏng do phần mềm của bên thứ 3 hoặc do virus.
 • Bất kỳ phần mềm hay dữ liệu có thể bị mất trong quá trình thay thế, sửa chữa.

Mặc dù trong giai đoạn bảo hành, khi gửi máy tính xách tay ASUS về trung tâm bảo hành ASUS không có nghĩa là sản phẩm được sửa chữa miễn phí. Khi nhận được sản phẩm của quí khách, trung tâm bảo hành ASUS có quyền kiểm tra hạn bảo hành và nội dung yêu cầu bảo hành.

ASUS, trung tâm dịch vụ được ủy quyền của ASUS, hoặc cửa hàng bán sản phẩm của quí khách sẽ không chịu trách nhiệm về những thông tin bảo mật cá nhân thuộc quyền sở hữu riêng của bạn đã chứa trong sản phẩm ASUS khi quí khách gửi sản phẩm đó về ASUS, trung tâm dịch vụ được ủy quyền của ASUS, hoặc cửa hàng bán sản phẩm của quí khách về bất kỳ lí do gì. Quí khách nên tháo bỏ những thông tin đó trước khi gửi sản phẩm cho Asus.

Trung tâm dịch vụ Asus hoặc các trung tâm được ủy quyền thực hiên dịch vụ cho Asus sẽ không có trách nhiệm về hư hỏng hay mất mát của bất kỳ dữ liệu cá nhân, chương trình, hoặc những tập tin media lưu trữ. Asus cũng không có trách nhiệm phục hồi hoặc cài đặt lại bất kỳ bất kỳ dữ liệu hay chương trình nào ngoại trừ những phần mềm được Asus cài đặt khi sản phẩm được sản xuất.

Cảnh báo

 • Thời hạn bảo hành khác nhau theo từng khu vực, vui lòng kiểm tra với nơi quí khách mua sản phẩm.
 • Không có giá trị bảo hành nếu hư hỏng hay rối loạn chức năng gây ra bởi sự sử dụng hay thao tác không thích hợp, sự phá hủy.
 • Không có giá trị bảo hành nếu nhãn dán serial bị tháo gỡ, rách.
 • Không có giá trị bảo hành nếu sản phẩm đã bị tháo mở do người sử dụng hoặc không phải trung tâm sửa chữa do Asus ủy quyền.
 • Vui lòng ghé thăm phần “ASUS chăm sóc đặc biệt” trên trang web hỗ trợ dịch vụ khách hàng của ASUS để biết thông tin về mở rộng gia hạn bảo hành hoặc những dịch vụ bảo hành đặc biệt; về dịch vụ của phạm vi mở rộng dịch vụ bảo hành, xin vui lòng liên hệ với nơi mua hàng.

Chính sách bảo hành của hãng