Từ khóa: Ngành nghề: Địa điểm:
STTVị trí tuyển dụngSố lượngNgày đăng tuyểnNơi làm việcHết hạn
1Lập Trình Viên (Python, Node JS)310/01/2020TP. Hà Nội
2MERN Stack devs (NodeJS, ReactJS)526/12/2019TP. Hà Nội
3[HN] Nhân viên Kinh doanh phân phối Asus119/12/2019TP. Hà Nội
4[HN] Nhân viên Quản lý sản phẩm HPE118/12/2019TP. Hà Nội
5[HN] Cán bộ phụ trách kênh203/12/2019TP. Hà Nội
6[Hà Nội] CTV Kế toán Ngân hàng101/12/2019TP. Hà Nội
7[HN] Nhân viên Phân tích nghiệp vụ226/11/2019TP. Hà Nội
8[HN] Nhân viên Kinh doanh phân phối sản phẩm Linh kiện322/11/2019TP. Hà Nội
9[HN] Nhân viên Kinh doanh Dự án (Cisco, DellCMC...)321/11/2019TP. Hà Nội
10[HN] Nhân viên Quản lý sản phẩm Cisco121/11/2019TP. Hà Nội
11[FSCHN] Nhân viên Giao nhận hàng219/11/2019TP. Hà Nội
12[HN] Thực tập sinh Marketing206/11/2019TP. Hà Nội
13[Hà Nội] Nhân viên Lái xe130/10/2019TP. Hà Nội
14[HN] - Cán bộ hỗ trợ kỹ thuật - Presales222/10/2019TP. Hà Nội
15[Hà Nội] - Nhân viên lễ tân bảo hành108/10/2019TP. Hà Nội

 1 2 3 4 5 6