Từ khóa: Ngành nghề: Địa điểm:
STTVị trí tuyển dụngSố lượngNgày đăng tuyểnNơi làm việcHết hạn
76[HN] - Nhân viên kinh doanh phân phối linh kiện máy tính115/04/2019TP. Hà Nội
77[HN] Nhân viên tổ chức sự kiện109/04/2019TP. Hà Nội
78Nhân viên IT Helpdesk - Vĩnh Phúc (PAG)209/04/2019Vĩnh Phúc
79[HN] - Nhân viên IT Helpdesk108/04/2019TP. Hà Nội
80[HN] Nhân viên IT Bảo hành Server108/04/2019TP. Hà Nội
81[HN] Nhân viên kinh doanh trực tuyến ISS108/04/2019TP. Hà Nội
82[HN] CTV Kế toán Hàng hoá- Hóa đơn103/04/2019TP. Hà Nội
83[HN] - Nhân viên kinh doanh dự án máy tính Elead102/04/2019TP. Hà Nội
84[HN] - Nhân viên kinh doanh dự án dịch vụ tin học129/03/2019TP. Hà Nội
85[HN] Nhân viên Phân tích nghiệp vụ129/03/2019TP. Hà Nội
86Nhân viên kinh doanh dịch vụ tin học - Hà Nội327/03/2019TP. Hà Nội
87[HD] - NV kinh doanh dịch vụ tin học tại Hải Dương225/03/2019Hải Dương
88[HN] Cán bộ Quản lý chất lượng ISO221/03/2019TP. Hà Nội
89[HN] Nhân viên Quản trị hệ thống208/03/2019TP. Hà Nội
90[HN] Nhân viên Chăm sóc khách hàng126/02/2019TP. Hà Nội

 1 2 3 4 5 6 7 8 9