Từ khóa: Ngành nghề: Địa điểm:
STTVị trí tuyển dụngSố lượngNgày đăng tuyểnNơi làm việcHết hạn
556Thực tập sinh phòng mua hàng214/10/2014TP. Hà Nội
557Thực tập sinh nhân sự107/10/2014TP. Hà Nội
558Nhân viên kinh doanh phân phối402/10/2014TP. Hồ Chí Minh
559Nhân viên kinh doanh phân phối điện thoại Asus phone302/10/2014TP. Hồ Chí Minh
560Thực tập Hành chính102/10/2014TP. Hà Nội
561Thực tập sinh kế toán225/09/2014TP. Hà Nội
562Cán bộ Kinh doanh Phân phối ĐTDĐ Nokia119/09/2014TP. Hà Nội
563Nhân viên kiểm tra hàng110/09/2014TP. Hà Nội
564Nhân viên kinh doanh506/09/2014TP. Hồ Chí Minh
565Nhân viên phân tích kinh doanh306/09/2014TP. Hồ Chí Minh
566Nhân viên nghiên cứu và phân tích kinh doanh104/09/2014TP. Hà Nội
567Nhân viên văn thư lưu trữ104/09/2014TP. Hà Nội
568Nhân viên kinh doanh phân phối sản phẩm ASUS (Notebook)130/08/2014TP. Cần Thơ
569Nhân viên kinh doanh phân phối sản phẩm ASUS (Zenphone)230/08/2014TP. Cần Thơ
570Nhân viên kinh doanh phân phối sản phẩm điện thoại FPT130/08/2014TP. Cần Thơ

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40