Từ khóa: Ngành nghề: Địa điểm:
STTVị trí tuyển dụngSố lượngNgày đăng tuyểnNơi làm việcHết hạn
16[HN] Nhân viên Quản lý sản phẩm HPE118/12/2019TP. Hà Nội
17[HN] Cán bộ phụ trách kênh203/12/2019TP. Hà Nội
18[Hà Nội] CTV Kế toán Ngân hàng101/12/2019TP. Hà Nội
19[HN] Nhân viên Phân tích nghiệp vụ226/11/2019TP. Hà Nội
20[HN] Nhân viên Kinh doanh phân phối sản phẩm Linh kiện322/11/2019TP. Hà Nội
21[HN] Nhân viên Kinh doanh Dự án (Cisco, DellCMC...)321/11/2019TP. Hà Nội
22[FSCHN] Nhân viên Giao nhận hàng219/11/2019TP. Hà Nội
23[HN] Thực tập sinh Marketing206/11/2019TP. Hà Nội
24[HN] - Cán bộ hỗ trợ kỹ thuật - Presales222/10/2019TP. Hà Nội
25[Hà Nội] - Nhân viên lễ tân bảo hành108/10/2019TP. Hà Nội
26Nhân viên Kỹ thuật Bảo hành các thiết bị CNTT - Hà Nội108/10/2019TP. Hà Nội
27[HN] Nhân viên Kinh doanh phân phối sản phẩm HP119/09/2019TP. Hà Nội
28[HN] Thực tập sinh phòng mua hàng117/09/2019TP. Hà Nội
29[HN] Thực tập sinh Phòng Nhân sự117/09/2019TP. Hà Nội
30[Hà Nội] Học việc Kỹ thuật sửa chữa bảo hành thiết bị CNTT1009/09/2019TP. Hà Nội

 1 2 3 4 5 6