Operating System

Windows Enterprise

Product Type

Software assurance

Licence Type

1 licence

Licensing Program

MOLP: Open Business

 

Sản phẩm khác
  • Độ bảo mật cao, luôn sẵn sàng mở rộng khi có nhu cầu
  • Cung cấp dịch vụ sao lưu dữ liệu một cách dễ dàng
  • Hỗ trợ OneDrive for Business
  • Bảo mật cao cho doanh nghiệp
  • Dễ quản lí
  • Hình thức cấp phép: Là dạng cấp phép theo số lượng dành cho các doanh nghiệp mua từ 5 máy tính trở lên

  • Số máy cài đặt: 1 máy tính 
  • Số máy cài đặt: 1 máy tính
  • Thời hạn bản quyền: Là thời hạn sử dụng phần cứng máy tính
Bài viết liên quan
Không tìm thấy bài viết phù hợp