Làm việc như một chuyên gia

Có được những công cụ bạn cần—Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher, Access—để tạo, trình bày, giao tiếp và phát hành như một chuyên gia.

Mở rộng Office của bạn

Sử dụng Office Online để xem, chỉnh sửa và làm việc cùng những người khác theo thời gian thực trên các tệp bạn lưu trữ trực tuyến. Truy nhập từ bất kỳ thiết bị nào có kết nối Internet chạy trình duyệt được hỗ trợ.

Chia sẻ tệp đơn giản

Lưu trữ tệp trực tuyến, để bạn có thể truy nhập chúng mọi lúc, mọi nơi, đồng thời bạn có thể nhanh chóng mời người khác xem xét hoặc chỉnh sửa chúng.

Sản phẩm khác
  • Độ bảo mật cao, luôn sẵn sàng mở rộng khi có nhu cầu
  • Cung cấp dịch vụ sao lưu dữ liệu một cách dễ dàng
  • Hỗ trợ OneDrive for Business
  • Bảo mật cao cho doanh nghiệp
  • Dễ quản lí
  • Hình thức cấp phép: Là dạng cấp phép theo số lượng dành cho các doanh nghiệp mua từ 5 máy tính trở lên

  • Số máy cài đặt: 1 máy tính 
  • Operating System:Windows Enterprise
  • Product Type: Software assurance
  • Licensing Program: MOLP: Open Business
Bài viết liên quan
Không tìm thấy bài viết phù hợp