{thông tin chung}

Sản phẩm khác
  • Intel® Core™ i3-8100 (4 lõi, 4 luồng, 3,60 GHz 6Mb)
  • 4GB 2400/2666MHz DDR4
  • Intel® Core™ i3-8100 (4 lõi, 4 luồng, 3.6 GHz)
  • 4GB DDR4 bus 2400Mhz
  • CPU:Intel® Core™ i7-8700 (6 lõi, 12 luồng, 3.2 GHz)
  • RAM: 8GB DDR4 2400Mhz
  • Chipset: H310 Express chipset
  • CPU: Intel® Core™ i5-8400 (6 lõi, 6 luồng, 2.8 GHz)
  • RAM: 4GB DDR4 2400Mhz
  • Chipset: H310 Express chipset
Bài viết liên quan
Không tìm thấy bài viết phù hợp