Thông tin sản phẩm tại đây.

Sản phẩm khác
 • Boost: up to 1925 MHz / Game: 1815 MHz / Base: 1670 MHz /14Gbps
 • Bộ nhớ: 8GB GDDR6
 • DisplayPort x 3 / HDMI x 1
 • Dung lượng bộ nhớ: 8GB GDDR6
 • Boost Clock: Up to 1750 MHz
 • Game Clock: Up to 1675 MHz
 • Boost Clock / Memory Speed
  1785 MHz / 14 Gbps
 • 8GB GDDR6
 • DisplayPort x 3 / HDMI x 1
 • Boost Clock / Memory Speed
  1620 MHz / 14Gbps
 • 8GB GDDR6
 • DisplayPort x 3 / HDMI x 1 / USB Type-C x 1
Bài viết liên quan
Không tìm thấy bài viết phù hợp