Afox DDR4 8GB 2400 UDIMM 
+ Standard: JEDEC
+ Chip: Micron
+ DIMM: Long DiMM
+ Bus: 2400 MHz
+ Voltage: 1.2V 
+ Waranty: 36 months

Sản phẩm khác
 • Standard: JEDEC
 • Chip: Micron
 • DIMM: Long DiMM
 • Standard: JEDEC
 • Chip: Micron
 • DIMM: Long DiMM
 • Storage: 120GB
 • NAND Flash: Toshiba
 • Max Speed: 500/228 MB
 • Storage: 240GB
 • NAND Flash: Toshiba
 • Max Speed: 500/228 MB
Bài viết liên quan
Không tìm thấy bài viết phù hợp