Thông tin chi tiết xem tại đây 

Sản phẩm khác
 • Tích hợp công nghệ  AI HPE Inforsight
 • Tích hợp tính năng sao lưu và khắc phục thảm họa
 • Khả năng mở rộng theo nhu cầu-ScaleOut
 • Processor: AMD EPYC™ 7251
 • Memory: 16 GB RDIMM DR 2600 MT/s (1x 16 GB)
 • Power Supply: 1x 500W HPE FlexSlot Power Supply
 • Processor: Intel® Xeon® Silver 4114
 • Memory: 16 GB RDIMM 2R 2666 MT/s (2x 16 GB)
 • Warranty: 3-year parts
 • Processor: Intel® Xeon® Silver 4114
 • Core available: 28 or 26 or 24 or 22 or 20 or 18 or 16,...
 • Memory, standard 32 GB (2x 16 GB) RDIMM
Bài viết liên quan
Không tìm thấy bài viết phù hợp