Chi tiết sản phẩm tại đây.

Sản phẩm khác
 • Processor : AMD EPYC™ 7251 (8 core, 2.1 Ghz, 32 MB, 120W)
 • Included hard drives : None ship standard, 8 SFF drives supported
 • Processor: AMD EPYC™ 7251
 • Memory: 16 GB RDIMM DR 2600 MT/s (1x 16 GB)
 • Power Supply: 1x 500W HPE FlexSlot Power Supply
 • Processor: Intel® Xeon® Silver 4114
 • Memory: 16 GB RDIMM 2R 2666 MT/s (2x 16 GB)
 • Warranty: 3-year parts
 • Processor: Intel® Xeon® Silver 4114
 • Core available: 28 or 26 or 24 or 22 or 20 or 18 or 16,...
 • Memory, standard 32 GB (2x 16 GB) RDIMM
Bài viết liên quan
Không tìm thấy bài viết phù hợp