Đăng ngày: 07/05/2020

Vào thứ Sáu ngày 10 tháng 4 năm 2020, Phlasilp Vichiva Niwet Giám đốc điều hành Tại Thái Lan, Hewlett Packard Enterprise (Thái Lan) và Pra Khun Laohakittikul, Giám đốc quốc gia, Aruba, Hewlett Gói thẻ doanh nghiệp.

Với đội HPE Đã đi du lịch đến Bệnh viện Sanam Thammasat Để cung cấp mạng wi-fi với thiết bị "HPE Aruba" cho Bệnh viện Đại học Thammasat.

Để hỗ trợ các hoạt động của Bệnh viện Sanam Thammasat Để hỗ trợ các bệnh nhân bị nhiễm việc mua virus Covid-19, với Asst. Ming Malai Rak Giám đốc Bệnh viện Sanam Thammasat (Trung ương) và Ajarn Watchara Omsiri, Giảng viên khoa Kỹ thuật công nghệ ô tô, Khoa Kỹ thuật Đại học Thammasat (TSE), quản trị viên mạng của Bệnh viện Sanam.

HPE sẵn sàng khuyến khích tất cả người dân Thái Lan cùng nhau vượt qua cuộc khủng hoảng này. # Chúng tôi trao quyền cho WeFightTogether.