Đăng ngày: 23/02/2017

Hiện nay, công nghệ thông tin và truyền thông đang được ứng dụng rộng rãi trong mọi lĩnh vực, trong đó việc đẩy mạnh xây dựng hệ thống quản lý điện tử dựa trên nền tảng kỹ thuật hiện đại đang được nhiều sở, ban ngành đặc biệt quan tâm. Đáp ứng nhu cầu đó, ngày 15 tháng 12 năm 2016, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sơn La, phối hợp với tập đoàn FPT và một số các công ty công nghệ thông tin, tổ chức hội thảo Quản trị Hệ thống mạng công nghệ thông tin với Microsoft và HPE.

Toàn cảnh hội thảo về CNTT với HPE và Microsoft.

Tại hội thảo, đại diện các công ty công nghệ đã giới thiệu một số nội dung: về các giải pháp hạ tầng công nghệ thông tin trong kỷ nguyên số hóa; giải pháp mạng doanh nghiệp thế hệ mới; giới thiệu về Microsoft Windows 10, Window Server. Trong đó, tập trung giới thiệu về các phương pháp quản lý và điều hành mới có tính ứng dụng cao trong kỷ nguyên thế hệ số như hệ thống quản lý thành phố Future City; máy chủ HPE tối ưu hóa hệ thống; phần mềm Office 365… Đồng thời, các chuyên gia cũng đã phân tích, thảo luận và chia sẻ, phương pháp triển khai về các giải pháp công nghệ quản trị hệ thống mạng trong các cơ quan tổ chức ở tỉnh Sơn La.

Hội thảo là dịp để các cơ quản quản lý nhà nước và các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông có cơ hội tiếp xúc, trao đổi, nắm bắt về hiện trạng, hoạt động và năng lực của đơn vị mình trong quá trình hoạt động. Qua đó, có thể tìm kiếm cơ hội hợp tác, ứng dụng những giải pháp kỹ thuật công nghệ mới, liên kết đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong kỷ nguyên số hóa.

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Sơn La.