Đăng ngày: 23/02/2017

Giao tiếp giữa máy với máy (M2M) và mạng điều khiển đã được đưa vào sử dụng trong nhiều thập kỉ, nhưng trong thời gian gần đây, giao tiếp giữa máy với máy đã được chuyển thành Mạng lưới kết nối thiết bị Internet (IoT).Triển vọng của IoT rất hấp dẫn, nhưng ai sẽ thực sự chuyển hóa được từ lời hứa đi vào thực tiễn?

 

Làm thế nào để chuyển hóa được IoT vào thực tiễn?

Hewlett Packard Enterprise (HPE) quyết định khảo sát trên khoảng 80 kĩ sư IT chuyên nghiệp để hiểu được IoT có hiệu quả như thế nào đối với họ. Chúng tôi hỏi về các dự án IoT của họ: những thứ nào hoạt động tốt, thứ nào không và tại sao. Kết quả, HPE đã nhận được một lượng lớn các phản hồi hết sức thú vị với rất nhiều bài học thực tiễn có giá trị từ đợt khảo sát này.

Phiếu điều tra này nghiên cứu thực tiễn IoT thông qua các trường hợp cụ thể trong thế giới thật cùng với các ví dụ. Điều này thể hiện kết quả thu được thật sự từ sự khởi đầu của IoT, các tư vấn rải rác về việc làm thế nào tránh được các bẫy và việc tối đa giá trị và lợi ích doanh nghiệp từ IoT. 

Thú vị thay, những người phản hồi muốn tranh luận về các bài học đã học được và các “bẫy” họ đã phải đối mặt nhiều hơn là các kinh nghiệm mang tính tích cực. Chủ yếu các chia sẻ tập trung vào những kinh nghiệm đã học được từ các dự án thất bại, và được nhóm vào 6 danh mục chính:

Bài học 1: Hãy chắc chắn rằng quản lý thay đổi sự là điểm nổi bật trong kế hoạch IoT của bạn.

Bài học 2: Căn chỉnh nhu cầu doanh nghiệp với công nghệ bằng cách chia sẻ kế hoạch của bạn với toàn tổ chức.

Bài học 3: Xác định khuôn khổ làm việc ổn định bằng cách bắt đầu từ bước nhỏ và làm việc một cách tích cực.

Bài học 4: Sự bảo mật, sự riêng tư và sự bằng lòng phải được chú trọng một cách toàn diện từ bước khởi đầu

- Bài học 5: Xác minh mức độ tin cậy truy cập cho nguồn dữ liệu của bạn.

- Bài học 6: Triển khai một cấu trúc bền vững, trong đó giải pháp mới và cũ kết hợp cùng tồn tại.

Tận dụng hiệu quả IoT.

HPE cũng nghiên cứu lợi ích của việc sử dụng hiệu quả Mạng lưới kết nối thiết bị Internet (IoT):

-Lợi ích 1: CAPEX (chi phí-phí tổn) thấp hơn, công suất cao hơn.

-Lợi ích 2: Chủ động về chi phí bảo trì và thời gian chết.

-Lợi ích 3: Đòn bẩy IoT giúp mang đến trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng.

-Lợi ích 4: Tối ưu hóa quản lý tài sản.