Phần mềm bản quyền
Dòng sản phẩm: Nhà sản xuất: Mức giá:

  • Office được cá nhân hóa của bạn
  • Chia sẻ kế hoạch và luôn ngăn nắp
  • Các ứng dụng Office mới nhất
  • Tích hợp gói phần mềm OpenOffice 3
  • Email hỗ trợ MAPI
  • Tương thích Cisco IPSEC
  • Mã hóa ổ đĩa

1