Linh kiện - Thiết bị mạng
Dòng sản phẩm: Nhà sản xuất: Mức giá:

 • Standard: JEDEC
 • Chip: Micron
 • DIMM: Long DIMM
 • Standard: JEDEC
 • Chip: Micron
 • DIMM: Long DiMM
 • Standard: JEDEC
 • Chip: Micron
 • DIMM: Long DiMM
 • Storage: 120GB
 • NAND Flash: Toshiba
 • Max Speed: 500/228 MB
 • Storage: 240GB
 • NAND Flash: Toshiba
 • Max Speed: 500/228 MB

1