Điện thoại - Máy tính bảng
Dòng sản phẩm: Nhà sản xuất: Mức giá:

 • HĐH Android™ 6.0 với HTC Sense™
 • Qualcomm® Snapdragon™ 617
 • RAM 2GB/ ROM 16GB
 • 3G/ Wi- Fi/ GPS
 • Android™ với HTC Sense™

 • Qualcomm MSM8994 Snapdragon 810
 • RAM 3GB/ ROM 32GB
 • 3G / Wi-Fi / GPS
 • HĐH Android™ với HTC Sense™
 • Qualcomm® Snapdragon™ 801, lõi tứ 2.5 GHz
 • RAM 2GB/ ROM 16GB
 • 3G / Wi-Fi / GPS
 • HĐH Android™
 • Chip xử lý octa-core 1,7 GHz
 • RAM 1GB/ ROM 8 GB
 • 3G / Wi-Fi / GPS
 • HĐH Android™ với HTC Sense™
 • Lõi tứ 4 x 1,2GHz
 • RAM 1GB/ ROM 8GB
 • 3G / Wi-Fi / GPS
 • HĐH Android™ với HTC Sense™
 • Qualcomm® Snapdragon™ 615, octa core 4 x 1,7GHz + 4 x 1,0GHz
 • RAM 2Gb/ ROM 16GB
 • 3G / Wi-Fi / GPS
 • HĐH Android™
 • Chíp xử lý octa-core 1,7 GHz
 • RAM 1GB/ ROM 8GB
 • 3G / Wi - Fi / GPS
 • HĐH Android với HTC Sense
 • Vi xử lý lõi tứ 1.7GHz
 • RAM 2GB / ROM 16GB hoặc 32GB
 • 3G / Wi-Fi / GPS

 1 2