Thiết bị chuyển mạch 1GbE và 10GbE tiết kiệm năng lượng và hiệu quả cao về mặt chi phí, được thiết kế dành cho mục đích hiện đại hóa và mở rộng cơ sở hạ tầng mạng. Các thiết bị chuyển mạch N-Series sử dụng một tập hợp tính năng L2/L3 toàn diện, ở cấp độ doanh nghiệp, cung cấp chức năng quản lý nhất quán, đơn giản, hỗ trợ thiết kế thiết bị và mạng có độ sẵn sàng cao.
DÒNG SẢN PHẨM N1100:

Quản lý tối đa kiến trúc chuyển mạch xếp chồng có dung lượng 1/10GbE với khả năng mạng mở rộng. Bộ chuyển mạch N1100 cung cấp giải pháp chuyển mạch truy cập mạng Gigabit Ethernet (GbE) tiết kiệm năng lượng với các chuẩn kết nối 1GbE và 10GbE. Với các tính năng hiệu năng cao và hiệu suất dây tốc độ, sử dụng kiến trúc không chặn nhằm dễ dàng xử lý lưu lượng tải bất thường, các thiết bị chuyển mạch cung cấp khả năng
quản lý và khả năng mở rộng đơn giản thông qua kiến trúc xếp chồng sẵn có dung lượng 1Gbps (full-duplex), cho phép quản lý tối đa bốn bộ chuyển mạch từ một địa chỉ IP duy nhất.
DÒNG SẢN PHẨM N1500:

Mở rộng các tính năng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Sản phẩm mạng Dell N1500 là bộ chuyển mạch 1GbE tiết kiệm chi phí, tiết kiệm năng lượng, được thiết kế nhằm phát triển các tính năng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.

DÒNG SẢN PHẨM N2000:

Thiết bị mạng tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm chi phí. Giải pháp thiết bị chuyển mạch 1GbE mạnh mẽ và kinh tế trong mạng truy cập Lớp 2 hiệu quả dành cho người dùng, thiết bị ngoại vi và máy chủ. Tối đa 12 thiết bị chuyển mạch có thể được ghép chồng (stacked) và được quản lý thông qua một địa chỉ IP duy nhất để cung cấp hiệu năng mạng tin cậy.

HỆ ĐIỀU HÀNH DELL EMC NETWORKING OS 6

Được phát triển dựa trên nền tảng hệ điều hành Linux ở cấp độ nhà khai thác mạng viễn thông, hệ điều hành Dell EMC Networking OS 6 không chỉ hỗ trợ một bộ mã nguồn duy nhất trên toàn bộ dòng sản phẩm chuyển mạch Dell EMC Networking N-Series, mà còn góp phần đơn giản hoá hơn nữa hoạt động triển khai bằng cách áp dụng và xử lý các cấu hình một cách nhất quán trên toàn bộ dòng sản phẩm chuyển mạch N-Series.

Sản phẩm khác
  • Giao diện trực quan, giúp việc thiết lập và quản lý trở nên đơn giản

  • Giảm thiểu sự cố với khả năng hiển thị và kiểm soát nâng cao
  • Dễ dàng quản lý mạng văn phòng của bạn với các bộ chuyển mạch 1GbE và 10GbE

Bài viết liên quan
Không tìm thấy bài viết phù hợp