Thông tin chi tiết xem tại đây

Sản phẩm khác
  • Processor: Drive Storage Array Dual Controller
  • Hard Drive: 9x 900GB 10K SAS HDD
  • Processor: Intel Xeon E5-2630 v3 (2.4GHz)
  • RAM: 4x 8GB RAM
  •  RAID 6 for H330/H730/H730P
  • Drive type: 2.5" SAS, NL-SAS, SSD, SED
  • Controllers: Single 4GB cache Dual 4GB or 8GB cache 
  • CPU: Intel Broadwell-DE 2 cores 2.2GHz
  • IPOS (Read): 320,000 
  • Memory: 8G
Bài viết liên quan
Không tìm thấy bài viết phù hợp