Dòng sản phẩm: Nhà sản xuất: Mức giá:
  • Giao diện trực quan, giúp việc thiết lập và quản lý trở nên đơn giản

  • Giảm thiểu sự cố với khả năng hiển thị và kiểm soát nâng cao
  • Dễ dàng quản lý mạng văn phòng của bạn với các bộ chuyển mạch 1GbE và 10GbE

  • Được thiết kế dành cho mục đích hiện đại hóa và mở rộng cơ sở  hạ tầng mạng
  • Tập hợp tính năng L2/L3 toàn diện, ở cấp độ doanh nghiệp, cung cấp chức năng quản lý nhất quán, đơn giản,


1